Tugiteenuste eesmärgiks on tagada kliendile IT-süsteemide tõrgeteta töö ning võimalike küsimuste kiire lahendamine. Tugiteenuste hulka kuuluvad ka IT täiendamise võimalused ning ajakohane ülevaade kliendi IT seisukorrast.

 

support

 

IT tugiteenused on kõige laiema võimaliku ulatusega teenus, mida osutame lepingu alusel. Tingimused lepitakse kokku lähtuvalt konkreetse kliendi vajadustest, mis võib sisaldada ainult üksikuid teenuseid, nagu Service Desk või monitooring, või täisteenust. Tugiteenuseid osutame nii väikestele kui ka rahvusvahelistele ettevõtetele, kes tegutsevad Baltikumis ja Skandinaavia maades.

 

Väikeettevõtte IT-tugi

Nii nagu ettevõtluses üldse, on ka meie klientide hulgas kõige rohkem väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid. IT-teenust hakatakse sisse ostma juhul, kui ettevõte on piisavalt suureks kasvanud või IT osa keerukaks muutunud ja infotehnoloogilised probleemid hakkavad äritegevust takistama.

NÄIDE:
Meie poole pöördus kümne arvutitöökohaga ettevõte, kellele seni oli osutanud teenust tuttav IT-spetsialist. Kuna ühel inimesel ei olnud alati võimalik piisavalt kiiresti reageerida ning ettevõte soovis töökindlamaid ja modernsemaid IT-lahendusi, sõlmiti meiega baasleping. Kaardistasime olukorra ning koostasime dokumentatsiooni olemasolevatest lahendustest, seadmetest, vastutavatest osapooltest ning teistest teenusepakkujatest (internetiteenus, raamatupidamistarkvara tugi, erilahendused jne).

Määrasime ettevõttele kliendihalduri ja kindla IT-spetsialisti, keda vajaduse korral saab asendada, samuti saab ettevõte tuge Service Deskist. Nelja kuu pärast olid kõik probleemid lahendatud ning kliendil oli ülevaade oma IT-süsteemidest. Klient on rahul sisseostetava teenusega, kuna reageerimisaeg on paranenud, välja on töötatud uued ja lihtsamad IT-lahendused ning klient teab, et saab oma küsimustele vastused.

Tänaseks kasutab ettevõte meililahendusena Office 365, mis sisaldab kontoritarkvara paketti. Uuendatud on raamatupidamistarkvara, millele pääseb mugavalt ligi üle interneti ilma kontorisse minemata. Paigaldatud on uus Wifi-lahendus ja tõstetud on interneti kiirust, kusjuures viimane ei suurendanud jooksvaid kulusid.

 

Rahvusvaheline IT-tugi

Meil on mitu rahvusvahelist klienti, kes vajavad rahvusvahelistel standarditel põhinevat IT-teenust, millele esitatakse SLA-st lähtuvaid nõudeid. Klient peab saama teenuseid jälgida, haldustarkvara lähtub ITIL-ist või teistest parimatest praktikatest. Kui vaja, täidame erinevaid rolle, näiteks pakume kohapealset tuge ettevõtte rahvusvahelisele osale või osutame teenuseid ka välismaal.

NÄIDE:
Meie kliendiks on finantsvaldkonna ettevõte, kes alustas Eestis tööd 10 inimesega. Aja jooksul on firma kasvanud rahvusvaheliseks ettevõtteks, kelle kontorid asuvad nüüdseks 7 riigis ning töötajate arv ulatub 100-ni. Oleme ettevõttele loonud keskse ingliskeelse IT-toe ja Service Deski teenuse, koos kohapealsete partneritega osutame lepingu alusel tuge kõikides riikides. Meie rolliks on olla administraator AWS-i loodud Active Directory ja Office 365 teenustele, samuti haldame kohtvõrkude lahendusi ja VPN-i üle kõikide asukohtade. Anname nõu ettevõtte IT-juhile ning üksuste juhtidele. Seoses ettevõtte kasvuga oleme korraldanud büroode IT-süsteemide kolimist, alustades uute internetiteenuste pakkujate valimisest, serveriruumide väljaehitamise ja ettevalmistamise korraldamisest kuni serverite ja võrguseadmete füüsilise kolimiseni.