Pakume täielikku IT juhtimise teenust, kattes vajaduse korral ka spetsiifilised IT valdkonnad (majandustarkvara, turva ja valvelahendused).

 

ITjuhtimine

 

NÄIDE:
Rahvusvahelisest logistikaettevõttest, kellele olime seni teinud erinevaid IT infrastruktuuri puudutavaid töid, lahkus Eesti üksuse IT-juht. Kuna hetkel oli pooleli äriliselt väga oluline IT-rakenduste integratsiooniprojekt ning uue inimese leidmiseks ei olnud aega, paluti meil võtta üle IT juhtimise ja integratsiooniprojekti juhtimise roll.

Ülevõtmisel selgus üsna pea, et tööde maht on suur ja vaja on erinevat pädevust, seepärast asus kliendi juures tööle IT-juhi rolli täitev isik ning kasutajatuge pakkuv spetsialist. Algselt planeeris klient, et vajab meie tuge 2–3 kuud, lõpuks kujunes sellest aga paariaastane leping, kuni kontsern jõudis teha vajalikud ümberkorraldused IT-toe tsentraliseerimiseks. Projekti käigus esindasime ettevõtet tema klientide ja partnerite ees ning vastutasime kontserni IT-osakonna ees.

Tegime tihedat koostööd projektis osalevate ettevõtte töötajatega, et kaardistada ja kirjeldada tööprotsessid ja selle põhjal seada arendajatele ülesanded integratioonilahenduse seadistamiseks. Lisaks organiseerisime ja viisime läbi testimised arendajate kolmandate osapoolte ja ettevõtte töötajatega.

IT-kasutajatuge osutasime peamiselt kohapeal, kus meie roll oli seista Eesti üksuse huvide eest, lahendada probleemid koostöös kontserni Soomes asuva IT-üksusega ja Baltikumi IT-juhiga. Üheks suuremaks projektiks oli uue Eesti üksuse hoone võrgu kasutuselevõtmine koos võrgu dokumentatsiooni loomisega.