Teostame erineva suurusega projekte erineval alal tegutsevatele klientidele, olles allhankija, koordinaator, projektijuht, nõustaja või järelvalvaja.

 

IT-juhtimine

 

IT-audit ja -eelarve

IT nõustamine algab olemasoleva olukorra ja vajaduste kaardistamisest, sõltumata teostatava projekti suurusest. Vajaduse korral viime läbi mahuka IT-auditi.

NÄIDE:
Teenindussektori ettevõte vajas terviklikku IT-auditit koos tegevusplaaniga kogu IT valdkonna moderniseerimiseks nii tehniliselt kui ka töökorralduslikult. Meie ülesandeks kujunes koos auditi tegemisega kogu IT juhtimise ülevõtmine, olukorra kaardistamine, tuleviku planeerimine ja IT reorganiseerimine. Arvestades ettevõtte suurust – 350 töötajat ja 18 asukohta üle Eesti – ning IT-lahenduste keerukust, pakkusime kliendile täiskohaga IT-juhi teenust.

Selgitasime välja, milline on asutuse IT-poliitika; kes on asutuse IT-partnerid, milliseid teenuseid need osutavad ja kuidas need teenused funktsioneerivad; missugused äriprotsessid toimuvad asutuses kuu lõikes ja kes seda teostavad; millised on asutuse rahalised vahendid muudatuste tegemiseks või süsteemi reorganiseerimiseks; milline on tööde tegemise graafik. Kõige selle mõistmine lihtsustas toimivate IT-tegevuste korraldamist. Tihe koostöö kliendiga ning osalemine iganädalastel juhatuse koosolekutel aitas kiiresti saavutada edukaid tulemusi. Suuremate muudatuste teostamiseks planeerisime kaheks järgmiseks aastaks IT-eelarve, mis sisaldas kõiki kulusid.

Järgmine etapp oli muudatuste elluviimine, mille käigus võtsime üle kogu senise IT-osakonna rolli ning korraldasime töö partneritega. Suuremateks töödeks olid serveripargi konsolideerimine, mis sisaldas uue andmemassiivi paigaldamist ja uut varunduslahendust, ning uue kohtvõrkude lahenduse ülesehitus koos tulemüüride ja Wifi-seadmete väljavahetamisega. Sellega saavutas klient jooksvate kulude osas kuu lõikes kolmekordse kokkuhoiu võrreldes senise lahendusega, rääkimata tekkinud uutest võimalustest.

 

Ettevõtte IT kolimine

Kui ettevõttel tekib vajadus kolida uude kohta, korraldame meie kogu IT-d puudutava kolimise, alustades internetiühendusest kuni uute serveriruumide ettevalmistamiseni.

NÄIDE:
Seoses rahvusvahelise raamatupidamisteenust pakkuva ettevõtte laienemisega oli ettevõttel vaja kolida suuremale äripinnale. IT-tugiteenuse partnerina oli meil hea ülevaade ettevõtte olemasolevast IT-süsteemist. Aitasime kliendil hinnata uue kontori IT valmisolekut, vaatasime üle töökohtade kaabelduse vastavuse standarditele, kontrollisime serveriruumi tehnilist seisukorda. Kolimise käigus uuendasime ettevõtte kontori võrguseadmed ja aitasime internetiühenduse ümber tõsta nii, et see tekitaks võimalikult väikese töökatkestuse. Kolimise põhjalik ettevalmistus võimaldas ettevõtte töötajatel uues asukohas sujuvalt tööd jätkata.

 

IT-töötajate värbamine

Värbame oma klientidele IT-töötajaid, kuna oleme kursis nende vajadustega ja kuna tulevane töötaja hakkab meiega tihedat koostööd tegema. Teisalt ka seepärast, et kliendil endal pole piisavalt pädevust ega kogemusi nende otsimiseks. Selgitame koos kliendiga välja loodava või olemasoleva töökoha vajaduse, koostame kuulutused, korraldame esialgsed töövestlused ning kui vaja koostame ka ametijuhendi. Oleme värvanud nii kohapealseid IT-spetsialiste kui ka teiste majandustarkvarade eksperte (Oracle, MS NAV, SAP).

 

Konverentsikeskuse IT väljaehitus

Meie kliendid on erinevatest ärivaldkondadest ja seetõttu tuleb meil pakkuda erinevaid IT-teenuseid ja -lahendusi. Üheks selliseks näiteks on konverentsikeskuse IT-lahenduste väljaehitamine.

NÄIDE:
Osalesime riigihanke projektis, mis sisaldas kogu uue konverentsi- ja õppekeskuse IT-lahenduste väljaehitamist koostöös nõrkvoolu ja konverentsilahenduste partneritega. Meie osaks oli võrguseadmete, sh switch’ide, tulemüüride ja Wifi-seadmete paigaldus ja seadistus, serverite ja varundusseadmete paigaldus serveriruumi ning vanade faili- ja meililahenduste seadistamine uutele seadmetele ning tarkvarale. Samuti erinevate konverentsiseadmete ja infoekraanide seadistused, kõikide arvutitöökohtade kolimine uuele pinnale ning seadistamine uude infosüsteemi.